Ana Sayfa Hakkımızda İletişimAna Menü
Solera
Solera M&A Grup

 

M&A GRUP

 

M&A Grup Kimyevi Maddeler İmalat İthalat İhracat Limited Şirketi 15 Aralık 2007 tarihinde, sadece porselen tozu ithalatı yapmak üzere kuruldu. Şirketimizin iştigal alanı porselen tozu ithalatıdır. Hali hazırda Solera Porselen Tozları'nı ithal ederek, sektörümüzün hizmetine sunmaktayız.

 

GİRİŞ

 

M&A Grup Türkiye'nin başkenti Ankara merkezli bir firmadır. İthal ettiği porselen tozunu Türkiye pazarında pazarlama şekli; oluşturulan bölge bayilikleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Şirketin ; Ankara, İzmir ve İstanbul' da kendi ofisi diğer bir deyişle 3 şubesi bulunuyor. Diğer bölgelerde ise tamamen toptan bayilik şeklinde çalışıyor. M&A Grup'un perakende satışı bulunmuyor.

Solera Porselen Tozlarını ithal ederek dental sektör piyasasını arz eden M&A Grup Kimyevi Maddeler İmalat İthalat İhracat Limited Şirketi Türkiye genelinde hizmet vermesine rağmen; Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri'ni hedef pazar olarak seçmiştir. Bunun nedeni, firmanın bu bölgelerde pazara ciddi bir şekilde hakim olması olarak gösterilebilir. İthal edilen Solera Porselen Tozları hali hazırda bu bölgelerde diğer rakiplerinden bir adın öne geçerek pazardaki etkinliğini ispatlıyor. M&A Grup Türkiye'de promosyonlu satışlarına da büyük önem veriyor. M&A Grup'un merkez ofisi Türkiye'de bulunuyor, ancak Türkiye ile birlikte 8 ülkede Solera Porselen Tozu satmaya ve pazarlamaya etkilidir. Bu ülkeler; İran, Irak, Arnavutluk, Azerbaycan, Kıbrıs, Ukrayna ve Özbekistan olarak sıralanıyor.

M&A Grup ticari ve siyasi konjonktür açısından oldukça önemli bir bölgenin merkezinde bulunan bir Türk firması olarak yabancı yatırımcılşara yapacağı girişimlerin yüzde 100 başarılı sonuç getireceğine inanmaktadır. Çünkü M&A Grup Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmektedir.

 

TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİNDEYİZ

 

M&A Grup olarak genel müdürlüğümüzün Ankara'da olması nedeniyle Türkiye'nin her bölgesine yakınız. Ankara gerek coğrafi konumu, gerekse ulaşım koşulları açısından yatırım için değerlendirilmesi gereken öncelikli bir kent olarak öne çıkmaktadır. Ankara'nın en merkezi mevkiinde, oldukça modern dizayn edilmiş 3 oda ve 1 salondan oluşan hizmet merkezimizle sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz.

 

PORSELEN TOZLARIYLA İLGİLİ ÖZET DEĞERLENDİRME VE HEDEFLERİMİZ

 

Bireylere ve topluluklara sağlık hizmetinin sunulmasında ve bu hizmetin hızlı, kaliteli ve erişilebilir olmasını sağlamak üzere tüm dünya ülkelerinde kamu ve özel sektör sürekli olarak kendini yenilemektedir. Porselen tozlarına ayrılan kaynağın önemli boyutlara ulaşması ve bu hizmetin bekletilmesi veya ötelenmesi özelliğin kısıtlı olması, firmaları ister istemez yeni arayışlarada sürüklemektedir. Firma ve ülke bazındaki bu arayışlar son zamanlarda daha hızlı ve kapsamlı olmaya başlamıştır. Porselen tozu piyasasında yer alan kuruluşlara (kamu ve özel) uygulanacak kurallar ülkemizde yavaş yavaş firmamızında katkısıyla belli olmaya başlamıştır. Bu kurallar ülkemizin şartlarına ve çağın gereklerine göre değişmekte ve gelişmektedir. Kuralların belirlenmesinde bazı faktörlerin dikkate alınması uygulamada ve satıştada ciddi kolaylıklar sağlamaktadır.

Satışını gerçekleştirdiğimiz Solera Porselen Tozları ile ilgili olarak katettiğimiz yol azımsanmayacak kadar önemlidir.

 

Firma olarak hedeflerimizden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür

1-Özel sektör ve kamuya göre maliyetlerin ayrı ayrı analiz edilip uyguladığımız istikrarlı fiyat politikasının, diğer porselen tozu pazarlayan firmalarcada benimsenmesinin sağlanması.

2-Plan ve programlamada kullanıcıların diş protez laboratuvarlarının görüş ve önerilerine önem verilmesi.

3-Dental sektör temsilcilerinin ve meslek örgütlerinin karar mekanizmalarında etkinliğimizin artırılması.

4-Profesyonel porselen tozu satıcılarının güçlendirilmesi.

5-Etik değerleruyumun ölçülebilir veya izlenebilir ölçeklerle tespit çalışmaları.

6-Olası görmesek de, ürünlerle ilgili gelebilecek şikayetlerin yönetimine önem verilmesi.

 

İŞ PROGRAMI

 

Globalleşen dünyada, porselen tozları ile ilgili hizmetler çok daha entegre hizmet haline gelmiştir. Porselen tozu pazarının; yönetim, organizasyon, pazarlama faaliyetleri ile dinamik bir sistem haline gelmesiyle, kurum içi ve kurumlar arası birlikteliği sağlamada ciddi yapılanmaya gittiğimizi vurgulamak isteriz. Kurumumuz bünyesinde; karar mekanizmaları tarafından alınan kararların alt kademelere amaçları ve hedeflerinin iyi anlatılarak ulaştırılması, bir projenin uygulamasında görev alan çalışanın birden fazla yöneticiye bağlı olarak uyum içerisinde çalışması tüm alanı kapsayan hizmet anlayışımızda başarıyı getirmektedir. Ekip çalışmasının başarısı, büyük ölçüde ekibi oluşturan üyelerin başarısına bağlıdır. Bu nedenle ekip üyelerinin kendini sürekli olarak yenileyen, değişime ve gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın olması gerekir. Firmamızı oluşturan çalışanlarımızın aralarındaki iş birliği ve etkileşim düzeyi, ekibimizin bir üyesinden beklenen performansı gösterememesinin başarı sürecini etkilediğinin bilincinde olarak, sıfır hata ile çalışmaya gayret ediyoruz.

 

Ekip çalışmasını oluşturan gerekli yapıyı tesis ederken gerekli koşulları şu şekilde özetleyebiliriz:

 

1-Hedefi ve vizyonu paylaşmak

2-Bir ortak dil oluşturmak

3-Dayanışma duygusunu güçlendirmek

4-Yönetimin aşırı müdahalelerini önlemek

5-Üretken fikir çatışmasını desteklemek

6-stabil sürece girmemek

7-Ödüllendirme politikası uygulamak ve bunu adilce gerçekleştirmek

8-korku, kaos ve belirsizliğe direnmek

9-Rekabet duygusunu geliştirmek

 

Firma olarak porselen tozu pazarında yaşanan tüm sürecin etkin yönetimine hakim olarak, hedefe konsantrasyonun, devamlılık ve istikrarın, her türlü şartlarda mücadele etme gücüyle satış grafiğini sürekli artırmanın dental sektörde geçerli olan teknikler olduğunun bilincindeyiz.Yapacağımız ve planladığımız yeni yatırımlar-girişimlerle firmamızın cirosunu daha da artırmayı hedefliyoruz.


PROFİLİMİZVE NİYET GÖSTERGELERİMİZ

 

2007 yılında kurduğumuz genç bir firma olmamıza karşın, çalışanlarımız dental sektörde uzun yıllara dayanan tecrübelere sahip bulunmaktayız.

Kendimde diş teknisyeni olduğum için, sektörde çalışan diş protez laboratuvarlarını ve dişprotez teknisyenlerini çok iyi tanımaktayım.Bu durumu “ortak dili konuşuyoruz” diye nitelendirebilirim.Durum böyle olunca sorunlara hemen müdahale edebilme imkanına sahibiz.

Dental sektöre ve porselen tozları pazarına ciddi oranlarda durumdayız. Uzun yıllardır birebir müşteri ilişkilerimizi ciddi tutmamız, sıcak ve dürüst olmamız bizi rakiplerimizden ayrıcalıklı konuma getiren özelliklerimiz arasında bulunuyor. Diğer porselen tozu satan firmalardan hem daha kaliteli hem de çok daha ekonomik olmamız, fiyat ve ödeme avantajımız tercih edilme sebeplerimiz arasında bulunmaktadır.

 

TANITIM ÇALIŞMALARIMIZ

 

Piyasada isim yapmayı ve kalıcıı olmayı hedefleyen şirketler zamanla bu hedeflerine ulaşmada en etkili yolu keşfetmiş, reklam ve tanıtımın önemi daha da belirginleşmiştir. Bu çerçevede M&A Grup unda reklama ve tanıtıma önem verdiğini ve bu konuda ciddi organizasyonlar içerisinde yer aldığını belirtmek isteriz. Pazarlama olmadan satış yapılmayacağına inanan fimamız, satılan ürünle ilgili olarak müşterinin bilgi sahibi olması gerektiğini düşünmektedir. Ama müşterinin kendi kendine bilgi toplamasını beklemek yerine, satıcı olarak bizim bu bilgiyi ona götürmemiz lazım. Firmalar mutlaka etkili reklam ve tanıtım yapmalılar. Çünkü bu karşılığını alabilecekleri önemli bir yatırımdır. Bu belki ilk baştan görülmüyor, Yada satış artışlarının reklamdan olduğuna dair kanıtta olmuyor. Bu yüzdende bu işe çok sıcak bakılmıyor, ama bence hata ediliyor. Reklam herzaman bir bilinçlendirme ve bilgilendirmedir. Müşterinin bir ürüne, bir markaya bağlılığı Birkaç kademeden geçer. Önce duyar, farkeder. Bu ilk algılamadan sonra diğerlerinden ayırt eder. Daha sonra tercih etmeye başlar. Bu aşamada o ürün varsa onu alır, yoksa başkasını alır. Bundan sonra ise bir bağımlılık başlar ki, eğer o ürün yoksa başkasını almaz. Bunlarda işte tanıtımla olur. Tabi tanıtımın arkasındanda hizmetinizin, ürününüzün ona uygun olması gerekir. M&A Grup, pazarladığı LIECHTENSTEIN menşeili Solera Porselen Tozları ile ilgili olarak yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyası sürdürmektedir.

Bu çerçevede; firmamız fuar ve kongre organizasyonlarına katılmaktadır. Aynı zamanda demo tanıtım çalışmalarınada devam etmektedir. Ayrıca; sektörek dergilere verdiğimiz reklamlar ile, katalog ve cd çalışmalarımızıda tanıtım çalışmalarımıza örnek olarak gösterebiliriz.

 

KALİTE VE PAZAR PAYIMIZ

işletmelelerin kıt olan kaynaklarının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmaları sorunu hep tartışılagelmiştir. Gerek sanayinin, erekse hizmet işletmelerinin, verimli faliyete bulunabilmek ve içinde bulunduğu sorunları aşabilmek gayesi ile çeşitli yollara başvurdukları bilinen bir gerçektir. İşletmeler, bir yandan minimum maliyet maximum kar elde etmeye çalışırken diğer yandan acımasız rekabet koşullarında rakiplerine karşı üstün konuma gelebilmek ve sürekli piyasada kalabilme uğraşını vermektedirler. Toplam Kalite Yönetim Sistemi, M&A Grup Kimyevi Maddeler İmalat İthalat İhracat Limited şirketlerimizin düsturlarından birisidir. Sahip olduğu kalite belgeleride uygulamalarıyla Solera Porselen Tozları dental pazarda tercih edilmekhtedir.

Ciddi bir rekabet ortamına sahne olan porselen tozları pazarında sahip olduğu payı şu şekilde ifade edebiliriz:

Türkiye'de 3500 diş protez laboratuvarı mevcut. Şu an ithal ettiğimiz porselen tozunu ulaştırdığımız laboratuvar sayısı 350 dir. Sahip olduğumuz pazar payını arttırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

Porselen tozları pazarının rakamsal boyutu Türkiye'de yıllık 7-10 Milyon EURO civarında gerçekleşmektedir.

 

RAKİPLERİMİZDEN FARKIMIZ

.

M&A Grup tüm faliyetlerinde “gerçek müşteri memnuniyeti” ni amaçlıyor. Firma; 5 yıldan bu yana Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde ciddi çalışmalar yaptı ve bu çalışmalarını halihazırda sürdürüyor.

M&A Grup tarafından pazarlanan Solera Porselen Tozları, 5 yıldır Türkiye pazarında bulunmasına rağmen bir çok firmanın uzun yıllarda başaramadığını 2013 yılı içerisinde 6 yılını tamamlayacak olan aynı adlı ürünle başarmak istiyor. Firmamız, bunun için gerekli olan bilgi ve deneyime sahiptir.

M@A GRUP  hayat felsefesini şu veciz sözler ile ifade ediyor.

“Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan fayda gelmez”

“Bazen yanlış çıkışlarda bir iniştir.”

“Zafer zafere inananlarla kazanılır”

 

 

PROFESYONEL KADROMUZ

 

Günümüzün çağdaş teşekürlerinde ve şirketlerinde başarının bir şartınında işinin uzmanı, profesyonel bir kadro ile çalışmak olduğunun bilincindeyiz.

Bu anlamda M&A Grup çalışanlarının, alanlarında önemli derecede bilgi ve birikime sahip, deneyimli isimlerden oluştuğunu kaydetmek isteriz.

İthalat ve İhracat Müdürü Hatice Kırıktaş. 4 Dil bilen, sürekli avrupa iş piyasasında çalışmış, ticari deneyimi son derece iyi olan profesyonel bir yönetici.

mesleğinin içerisinde bulunan Porselen Tozu ve Diş Teknisyenliği konusunda son derece deneyimli bir isim.

, İş deneyiminin ve kariyer yolculuğunun henüz başındadır, ama azmi ve özverisi ile kısa zamanda çok iyi yerlere gelmeyi planlıyor.

M&A Grup'un Ankara, İzmir ve İstanbulda Şubelerinin bulunduğunu belitmiştik.

Diğer bölgelerimizde tamamen bayilik tarzında çalışılıyor. Bayilerimizin, personelleri ile birlikte şu an Solera'ya hizmet veren yaklaşık 65 deneyimli isim vardır.

M&A Grup şirket bünyesine 3 demo teknisyeni katmayı planlıyor. Hedeflerini oldukça büyük tutan, Solera Porselen Tozları'nın yetkili satışı M&A Grup Kimyevi Maddeler İmalat İthalat İhracat Limited Şirketi, sorumlu olduğu diğer 8 ülke ile ilgili çalışmalarını da yoğunlaştırarak sürdürüyor.

Vitrin Ürünlerimiz
 
Galeri  
 

 
Nichola Çalışmaları  
 

 
Solera Porselen Fırçası  
 

 
Vitrin Çalışmalarımız  
 

 
Çalışma Aşamaları  
 

Ziyaretçi Sayısı
Şu An Sitede: 1
Bugün : 0
Dün : 41
Bu Ay : 935
Duyurular

2012 © soleraturkiye.com
15385 Tekil Ziyaretçi

Kullanıcı Adı Şifre